ذخیره سازی یک میلیارد و 79میلیون قطعه بچه میگو در استان بوشهرصغری اشرف روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: شرایط مناسب تولید و وجود زیر ساخت های آماده باعث شد امسال در سطح چهار هزار و 413هکتار از سایت های آماده در 10 مجتمع از شمال تا جنوب این استان پروش میگو اجرا شود.
وی اضافه کرد: برای تولید بچه میگوی مورد نیاز امسال 10 هزار جفت مولد در استان تامین شد که از این شمار یکهزار و 400 جفت از هاوایی وارد شده است.
اشرف اظهار کرد: این میزان بچه میگو در 11 مرکز تکثیر و پرورش فعال در استان بوشهر تکثیر و در اختیار سایت های پرورش میگو قرار گرفت.
معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان بوشهر یادآور شد: کار ذخیره سازی بچه میگو در استخرهای پرورش این استان از نیمه دوم اردیبهشت آغاز و تا نیمه تیرماه به طول انجامید.
وی گفت: با آغاز شدن پرورش میگو و تولید مناسب، 26 مرکز فرآوری در استان بوشهر در حال آماده سازی کارخانه ها برای فرآوری میگو هستند.
معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان بوشهر افزود: پارسال از سه هزار و 800 هکتار استخر پرورش میگو در استان با وجود پیش بینی تولید 12 هزار تن به دلیل شیوع بیماری لکه سفید در برخی سایت های پرورش این میزان به 9 هزار تن کاهش یافت.
استان بوشهر با تولید 60 درصد میگوی پرورشی کشور به عنوان قطب پرورش میگو شناخته شده است.
6047/6043**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجهانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید