راهکارهای بهبود مدیریت آب در مزارع بررسی می‌شود

از سوی موسسه تحقیقات خاک و آب، سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه با محوریت تقاضامحوری آب برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، ضعف در ساختار الگوی مصرف آب، عدم انسجام و برنامه‌ریزی مراکز اجرایی و تحقیقاتی، کم توجهی به جایگاه بهره‌برداران، عدم شناسایی و استعداد اراضی در مدیریت حاصلخیزی، کمبود پشتیبانی علمی و پژوهشی، عدم توجه لازم به تشکل‌های آب‌بران و ارتقای دانش و مجهز کردن آنها به سیستم‌های نوین، کمبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری، نبود بانک اطلاعات متمرکز و نبود ساختار متمرکز مدیریت الگوی مصرف آب بر اساس تقاضا محوری از جمله چالش‌های موجود در عرصه کشاورزی است.

در این راستا موسسه تحقیقات خاک و آب با توجه به نقش خطیر و پیشتاز آن در مدیریت آب در مزرعه اقدام به طراحی سومین همایش مدیریت آب در مزرعه با توجه به ضعف‌های مذکور کرده است.

در این همایش در خصوص موضوعاتی چون برنامه‌ریزی آبیاری در شرایط کم آبی، کارآیی مصرف آب کشاورزی، مدیریت آب‌های شور و نامتعارف در مزرعه، ارزیابی سامانه‌های آبیاری در مزرعه، تأثیر ویژگی‌های خاک، تناسب اراضی و الگوی کشت بر مدیریت آب در مزرعه، نقش مدیریت زراعی، حاصلخیزی خاک و ارقام گیاهی در مدیریت آب در مزرعه، کاربرد علوم و فنون نوین در بهبود مدیریت آب در مزرعه، نقش نظام‌های بهره‌برداری، آموزش و ترویج در مدیریت آب در مزرعه، عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، اخلاقی و حقوقی مؤثر بر مدیریت آب در مزرعه، تأثیر آبیاری موضعی بر بهره‌برداری پایدار از خاک و تغییر اقلیم و تأثیر آن بر مدیریت آب در مزرعه بحث و تبادل نظر خواهد شد.

برپایی کارگاه‌های آموزشی از برنامه‌های جنبی این همایش است که در خصوص «آموزش مبانی کاربرد پهپادهای کشاورزی در مدیریت آب در مزرعه» و «آموزش کاربری سامانه خبره بومی برنامه‌ریزی آبیاری گیاهان زراعی و باغی» برگزار خواهد شد.

این همایش در روزهای 7 و 8 آذرماه امسال در موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار خواهد شد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید